W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

• szkolenie wstępne i okresowe dla pracodawców (osób kierujących zakładami pracy w imieniu pracodawców),
• szkolenie wstępne i okresowe dla osób kierujących zespołami pracowniczymi (brygadzistów, mistrzów, kierowników oddziałów, wydziałów),
• szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych,
• szkolenie metodyczne dla osób realizujących instruktaże stanowiskowe.

  Dla służb bhp i służb pracowniczych:

• szkolenie wstępne dla inspektorów bhp przygotowujące do pracy w służbie bhp,
• szkolenie okresowe dla inspektorów bhp,
• szkolenie specjalistyczne dla służb pracowniczych, przygotowujące do pracy na stanowiskach d/s kadrowych i płacowych,
• szkolenia i seminaria dla pracowników służb pracowniczych (także finansowych) z zakresu wybranych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Szkolenia dla członków komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Szkolenie dla zespołów powypadkowych.

  Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy:

  Szkolenia dla społecznych inspektorów pracy:

  • • szkolenie okresowe i dokształcanie sip w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Seminaria z zakresu ubezpieczeń społecznych dla:

• pracodawców (osób kierujących zakładami pracy w imieniu pracodawców),

  Szkolenia z zakresu funkcjonowania zakładowych systemów udzielania           pierwszej pomocy w razie wypadku oraz obsługi punktów i apteczek           pierwszej pomocy.

  Seminaria z zakresu wprowadzania zmian w przepisach prawa pracy i bhp.

  Szkolenia w zakresie podstawowych zagadnień higieny - minimum           sanitarne.

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców na pomoc w rozwiązywaniu problemów ochrony pracy, otwarci jesteśmy na propozycje organizowania innych szkoleń oraz na szeroki zakres konsultacji i doradztwa w dziedzinie prawa pracy.

Jakość naszych usług oceniana jest bardzo wysoko, o czym świadczą certyfikaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.