Posiadamy sprzęt pozwalający zgodnie z wymaganiami producentów na przeprowadzanie remontów wszystkich typów gaśnic.
Pracownicy firmy GUSPOL posiadają certyfikaty czołowych polskich producentów sprzętu przeciwpożarowego. Gwarantujemy wykonanie przeglądów, a także legalizacji zbiorników gaśnic zgodnie z wymaganiami producentów oraz Urzędu Dozoru Technicznego.