Dwutlenek węgla – bezbarwny, niepalny gaz, praktycznie bez zapachu. Nie tworzy mieszanin wybuchowych z powietrzem, stwarza zagrożenie wybuchu tylko w sytuacji rozerwania cysterny, butli lub zbiornika na skutek nadmiernego ich ogrzania i przekroczenia wytrzymałości mechanicznej. W wyższych stężeniach dwutlenek węgla działa pośrednio dusząco wskutek wyparcia tlenu z powietrza, a w wysokich stężeniach poraża ośrodek oddechowy.