Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie spraw BHP i Ppoż tj. doradztwo oraz pomiary (dot. stanowisk pracy i środowiska – czynników szkodliwych, urządzeń i instalacji elektrycznych, piorunochronnych itd.), badań lekarskich, szkoleń itp.

Ponadto w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej prowadzimy usługi w zakresie:

• prowadzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w imieniu właściciela, zarządcy zakładu wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
• obsługę zakładów pracy w zakresie realizacji niektórych obowiązków służb bhp - zgodnie postanowieniami art. 237 11 § 1 Kodeksu Pracy, a także pomoc w przeprowadzaniu dochodzeń powypadkowych.